שימוש יתר בתרופות במרשם

קטאמין

קטאמין, מסווג כ-"מאלחש מנתק" מאלחש מנתק: סם שמעוות תפיסה של מראה וקול ומפיק רגשות של ניתוק (חוסר קשר) מהסביבה ומעצמך. נמצא בשימוש כסם מרדים בצורת אבקה או נוזל, בדרך כלל לשימוש בחיות. ניתן להזריק אותו, לצרוך אותו במשקאות, להסניפו, או להוסיפו לג'וינטים או סיגריות. קטאמין הוכנס לרשימת החומרים בפיקוח בארה"ב ב-1999.

השפעות לטווח קצר וארוך כוללות קצב לב מוגבר ולחץ דם גבוה, בחילות, הקאות, חוסר תחושה, דיכאון, שיכחה, הזיות, ובעיות נשימה עם פוטנציאל קטלני. המשתמשים בקטאמין יכולים גם לפתח תלות בסם. במנות גדולות, משתמשים חווים תופעה שמכנים אותה כ-“K-Hole“ או "חוץ גופית" או חוויה של "קרוב למוות".

בעקבות התחושה המנותקת והחולמנית שהוא יוצר, שבה המשתמש מתקשה לזוז, קטאמין נמצא בשימוש כ-"סם אונס”.כינויי רחוב

BRAND NAMES Ketaset Ketalar Ketalar SV Ketanest Ketanest S STREET NAMES Special K K Super C Cat Valium Jet Super acid Green