Menu background image
משככי כאבים

שימוש יתר במרשמים למשככי כאבים

בזמן שהשימוש בסמי רחוב רבים נמצא בירידה קלה בארה"ב, השימוש יתר בתרופות במרשם גדל. ב-2007, 2.5 מיליון אמריקאים השתמשו לרעה בתרופות מרשם בפעם הראשונה, בהשוואה ל-2.1 מיליון שהשתמשו במריחואנה בפעם הראשונה.

בקרב נוער, תרופות מרשם הם הסמים שנמצאים בשימוש הרב ביותר אחרי מריחואנה, וקרוב לחצי מהנוער שמשתמשים לרעה בתרופות מרשם לוקחים משככי כאבים.

מדוע מספר כה רב של צעירים משתמשים בתרופות מרשם על מנת להיות ב-"היי"?

על-פי סקר, כמעט 50% מהנוער מאמינים שלקחת תרופות מרשם יותר בטוח מלהשתמש בסמי רחוב לא חוקיים.

מה שלא ידוע לרוב הנוער הזה הוא הסיכון שהם לוקחים על-ידי צריכת תרופות חזקות ומשנות-חשיבה אלו. שימוש ארוך טווח במשככי כאבים יכול להוביל לתלות, אפילו לאנשים שמקבלים מרשמים כדי להקל על המצב הבריאותי שלהם אבל בסופו של דבר הם נופלים למלכודת של שימוש והתמכרות.

במספר מקרים, הסכנה במשככי כאבים לא מופיעה על פני השטח עד שזה כבר מאוחר מידי. בשנת 2007, לדוגמא, שימוש במשכך הכאבים פנטניל הרג יותר מ-1,000 איש. נמצא שהתרופה היתה חזקה פי 30 עד 50 מהרואין.