הארגון
לעולם ללא סמים
התחייבות

אני (שם) מביע בזאת את דאגתי לגבי בעיית הסמים הגדלה בקרב אנשי [עיר או אזור] ומתחייב לתמוך בתוכנית ומסכים להתבטא באופן פומבי בכל הזדמנות כדי לעודד צעירים לגלות את האמת על סמים, ולגרום להם להחליט בעצמם לחיות חיים ללא סמים.

כמו כן, אני מבקשים מנבחרי הציבור ואנשים אחרים בעמדות השפעה להצטרף אלינו ולתמוך בחינוך אפקטיבי על סמים שיחזק את כולם, במיוחד צעירים, באמצעות העובדות על סמים.

אני מתחייב!